Ваксини COVID - 19

НОВ МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ПОЕМА АНГАЖИМЕНТ ЗА БЕЗПЛАТНА ВАКСИНАЦИЯ НА ВСИЧКИ МЕДИЦИ И ФАРМАЦЕВТИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА ВАКСИНА - 1-ВА ФАЗА ОТ ВАКСИНАЦИОННИЯТ КАЛЕНДАР!!!