Други платени услуги

Наименование на платените услуги Цени в лв.

Преглед

30.00

Превръзка малка

3.00

Превръзка голяма

5.00

Превръзка”Дезо”

12.00

Сваляне на гипс

3.00

Е К Г

5.00

Измерване на кръвно налягане

2.00

Поставяне или смяна на катетър

15.00

Аудиометрия

5.00

Подкожна инжекция

2.00

Мускулна инжекция

2.00

Венозна инжекция

3.00

Венозна инфузия

8.00

Проба за чувствителност

5.00

Поставяне на абокат

5.00

Изследване на кръвна група

14.00

Измерване на крайници за ТЕЛК

10.00

Определяне схема на протромбинов индекс

5.00

Вадене на кърлеж

8.00

Доплер-сонограф

30.00

Забележка:Услугите, извършени при домашно посещение се заплащат по установения ценоразпис плюс 7.00 лв допълнително и транспортните разходи са за сметка на пациента/такси/!!!