Д-р Камелия Конджова

Спецалист „ Вътрешни болести“и „Ендокринология“

27 години трудов стаж по специалността

Работен график: понеделник и сряда от 8:00-13:00 часа, вторник от 13:00 – 17:00 часа