Клинична лаборатория

 • Хематологични изследвания
 • Биохимични изследвания
 • Пълно изследване на урина
 • Хормони
 • Изследване на гликиран хемоглобин
 • Микроалбуминурия
 • Протромбиново време 
 • INR
 • APTT
 • Йонизиран калции
 • Кръвно-захарни профили
 • Йонограма
 • Окултни кръвоизливи
 • Магнезий, фосфор