Д-р Красимира Георгиева

Специалист „Клинична лаборатория“

15 години стаж по специалността