Д-р Николай Минковски

Специалист „Образна диагностика“

35 години стаж по специалността  

Специализации: Компютърна аксиална и спирална томография, мамография

Д-р Иван Якимов

Специалист „Образна диагностика“

27 години стаж по специалността

Специализации: Компютърна аксиална и спирална томография,магнитно-резонансна томография

Д-р Ива Стоянова

Специалист „ Образна диагностика“

8 години стаж по специалността

Специализации: Абдоминална ехография