Очен кабинет

  • Преглед – консултация
  • Изследване на очни дъна
  • Изследване на рефракцията с Авторефрактометър
  • Прецизна оценка на зрителната острота и корекция с очни и контактни лещи
  • Вадене на чужди тела
  • Промивка на слъзни канали
  • Периметрометрия