Д-р Георги Татарски

Специалист „Урология“

25 години стаж по специалността

Работен график: вторник, четвъртък и петък от 13:00 – 15:30 часа